خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

بازداشت ۷۲ نفر در یک مهمانی شبانه در مازندران

حسینی عالمی، دادستان مرکز مازندران گفت: شب گذشته با دستور دادستانی ۷۲ نفر زن و مرد به صورت مختلط و کاملاً غیر شرعی که در حال عیش و نوش بودند دستگیر شده و به مراجع انتظامی تحویل داده شدند.
به گفته عالمی غالب افراد مشروب خورده بودند و در این راستا به «عناوین متعدد مجرمانه» از جمله تشکیل پارتی مختلط، عدم رعایت موازین شرعی و صرف مشروبات الکلی باید رسیدگی شود.

0 نظرات: