دادستان کل ایران شکنجه اسماعیل بخشی در دوران بازداشت را انکار کرد اما وکیل وی اعلام کرد که شرح کامل شکنجه صورتجلسه شده و باید رسانه ای شود. وی همچنان پیگیر موضوع شکایت بخشی است.

بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، محمدجعفر منتظری، دوشنبه 14 ژانویه 2019، در این باره اظهار کرد: «هیئت تحقیق که به منظور بررسی موضوع شکنجه کارگر شرکت نیشکر هفت تپه تشکیل شد، طی دو روز کامل با مجموعه کسانی که در این خصوص اطلاعات کاملی داشتند یا صاحب نظر بودند و اطلاعاتی در اختیار داشتند، بررسی کامل و جامع انجام داد و گزارش هیات به دست ما رسید».
وی افزود: «گزارش نشان می داد که این خبر از اساس دروغ بوده و هیچ گونه ضرب و جرح و شکنجه‌ای در کار نبوده است و این فردی که مدعی شده که مورد شکنجه قرار گرفته با اهداف سیاسی و با انگیزه های خاص خودش دنبال این قضیه بوده است».
منتظری گفت: «البته به لحاظ اینکه مرتکب یک سری جرایم و تخلفاتی شده بود توسط ماموران دستگیر و برای انجام تحقیقات به مراکز مربوطه برده می شود اما اینکه شکنجه شده یا ضرب و جرح خاصی رخ داده باشد چنین چیزی صورت نگرفته است».
وی گفته های بخشی را با اهداف سیاسی و شایعه دانست که چون یک فرد عادی معمولی نبوده و به لحاظ ارتباطاتی که با بعضی جاها داشته و به لحاظ جرایمی که مرتکب شده برای پوشش دادن به آن جرایم، مسئله شکنجه را مطرح کرده است.
دادستان کل ایران از شکایت برخی از دستگاه ها و شخصیت های حقوقی نیز از اسماعیل بخشی به دلیل مطرح کردن موضوع شکنجه خبر داد و اعلام کرد که این مسئله قطعا به طور دقیق رسیدگی خواهد شد.
این در حالی است که اسماعیل بخشی در پست اینستاگرامی خود اعلام کرده بود که با هیچ کمیته حقیقت یابی از طرف دولت یا مجلس دیدار نداشته و دیدار با نماینده قوه قضاییه نیز در اعتراض به مصاحبه نماینده دولت و مجلس علیه وی بدون شنیدن حرف هایش بوده است.

نمی دانند چگونه برای نظام آبرو کسب کنند

همچنین فرزانه زیلایی وکیل وی، در پیامی که امروز به کانال سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه فرستاد با انتقاد از فراکسیون امید مجلس ایران، نوشته است: «از فراکسیون امید انتظار می رفت که پس از بررسی دقیق کارشناسی و مستند به قانون نظر بدهد. از چهار نماینده عضو فراکسیون به نظر می رسد آقای مطهری با قدری ملاحظه و سیاسی کاری نظر داده اند و آقای میرزایی گویا شرح شکنجه های یک کارگر را به سخره گرفته بود. اگرچه شرح شکنجه یک ماه در یک نشست یک ساعته ممکن نیست اما در جلسه شعبه دادستانی دادسرای شوش شرح آنچه بر سر موکلم آورده بودند تقریبا با جزئیات صورتجلسه شد. پیشنهاد می کنم همان را منتشر کنید تا افکار و وجدان عمومی قضاوت کنند.
اظهارنظر فراکسیون هم دست کمی از اظهارنظر آقای واعظی نداشت به دیگر نهادها هم امیدی نیست.
همه به دنبال تبرئه و منزه نمودن هستند اما این راهش نیست آن ها یا تعریف شکنجه را نمی دانند یا نمی دانند چگونه برای نظام آبرو کسب کنند».