خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

ساخت موشک فوق العاده سنگین روسیه برای پرواز به ماه

سخنان دیمیتری روگوزین رئیس شرکت دولتی روس کاسموس، یک برنامه دقیق جهت تولید موشک  فوق العاده سنگین روسیه جهت پرتاب به ماه اعلام شده است. 
روسیه موشک جدید میسازد
نام این موشک پروگرس است. توسعه این موشک تحت طرح سومین مرحله تحقیق و تولید مرکز تحقیقات فضایی مؤسسه  خرونیچف صورت خواهد گرفت.
زمان ساخت موشک روسی فوق العاده سنگین در اوت 2018 اعلام شد. در ماه دسامبر، یک منبع اگاه در صنعت موشک و فضا، گزارش داد که این موشک شامل شش بلوک جانبی با موتورهای RD-171 و یک بلوک مرکزی با موتور RD-180 و ارتفاع آن حدود یک صد متر است.

که بلوک های موشکی سایوز-5 به عنوان مرحله اول مورد استفاده قرار می گیرد و مرحله سوم به عنوان بخشی از پروژه موشک آنگاریا —5V است..
اولین گام در جهت پرتاب راه اندازی موشک پروگرس برای سال 2028 از مرکز فضایی واستوچنی برنامه ریزی شده است. هزینه ساخت این موشک با زیرساخت های ضروری 1.5 تریلیون روبل تخمین زده می شود. هدف اصلی آن فراهم آوردن پرواز به فضا به ویژه ماه و مریخ است.

0 نظرات: