خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

عکس های جدیدی از اروپا گردی ترلان پروانه در روزهای گرانی ارز و دلار

ترلان پروانه بازیگر 20 ساله کشورمان به اروپا سفر کرده و عکس های جدیدی از خودش را منتشر کرده است

عکس های جدید ترلان پروانه

ترلان پروانه بازیگر کشورمان این روزها به اروپا سفر کرده است.
این بازیگر 20 ساله عکس هایی از خودش در کشورهای مختلف اروپایی را منتشر کرد.
ترلان پروانه نوشت:
*****
گاهی باید راهِ درازی را سفر کنی تا آنچه را کنارت است بیابی

ترلان پروانه در آلمان
ترلان پروانه در آلمان

ترلان پروانه در هلند
ترلان پروانه در هلند

عکس جدید ترلان پروانه در سفر به اروپا
عکس جدید ترلان پروانه در سفر به اروپا

0 نظرات: