خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

تاثیر شدید خروج آمریکا از برجام بر صنعت کشتیرانی ایران

مسعود پلمه دبیر کل انجمن کشتیرانی ایران درباره تاثیر خروج آمریکا از برجام بر این صنعت کشورش گفت: "بسیاری از بنادر خارجی به‌ویژه آنهایی که توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند ورود کشتی‌های ایرانی را ممنوع کرده‌اند. در کسب و کارهای دریایی و بندری شاهد ریزش 40 درصدی نیروی کار هستیم".
به گزارش خبرگزاری «ایلنا»، وی با اشاره به اینکه 95 درصد تجارت ایران متکی بر دریاست همچنین اظهار داشت:
"اولین نقطه برخورد تحریم با اقتصاد ایران در بحث دریا بود. تمام شرکت هایی که به نوعی با امریکا در ارتباط بودند ایران را ترک کردند .

از زمان خروج آمریکا از برجام تا به امروز بیست شرکت حمل ونقل دریایی بنادر ایران را ترک کرده‌اند. خدمات شرکت‌های بیمه ای در ایران نیز قطع شده است.
بیمه این شرکت ها برای کشورهای خارجی تا آبهای ایران است. زمانی که کشتی های خارجی وارد آبهای ایران شوند بیمه این شرکت‌ها هم قطع می‌شود.
بیست لاینر خارجی دیگر به ایران خدمات می‌دهند وارد آبهای ما نمی شوند به معنای آسیب پذیری اقتصاد کشورمان در شرایط جدید تحریم‌ها است".

0 نظرات: