خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

خطر اعدام دو تن از زندانيان اهوازى + عکس

خطر اعدام دو تن از زندانيان اهوازى + عکس

گزارش فعالان حقوق بشر اهواز: قاسم بیت عبداله و عبدالله کرملاچعب (عبداللهى)34 ساله از اهالى شوش که در تاریخ 29 مهر 1394 توسط اداره اطلاعات بازداشت و در دادگاه انقلاب اهواز شعبه يك به اعدام محکوم‌شده بودند، به تهران منتقل شدند و در خطر اعدام هستند.
اين دو زندانى در شهریورماه 1396 به همراه 7 متهم دیگر از بابت محاربه وهمینطور تبلیغ علیه نظام در شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز محاکمه و به اعدام محكوم شدند و سپس به اصفهان منتقل شدند. قاسم بیت عبداله و عبدالله کرملاچعب (عبداللهى) متهم به شركت در تيرندازى به عزاداران صفى آباد دزفول در 24 مهرماه 1394هستند كه هر دو كليه اتهامات را نزد قاصى در دادگاه رد وقبول نكردند.
در هفته جارى از تهران با خانواده هاى اين دو زندانى تماس گرفتند وبه آنها گفتند كه براى ملاقات به تهران زندان اوين مراجعه كنند.پيشتر حكم اعدام هر دو آنها در ديوان عالى كشور متوقف و به شعبه همعرض منتقل شده است كه بعد از مدتى حكم اعدام آنها تاييد شد.
قاسم بیت عبداله و عبدالله کرملاچعب (عبداللهى) چندين ماه در بازداشتگاه اطلاعات زير شديدترين #شكنجه جسمى و روحى قرار گرفته بودند و اعترافات #اجبارى و با #اكراه از آنها گرفته شده است و حتى در هنگام محاكمه بدنشان را عريان و آثار شكنجه و كبودى بر روى بدنشان را به قضات نشان دادند ليكن دادگاه به اين امر توجهى نكرده و حكم اعدام را صادر كرده است. در پرونده اين دو زندانى در تحقيقات و بازجوئى از آنها تناقضات زيادى وجود دارد و صدور حكم اعدام عليه آنان خلاف قانون است.

0 نظرات: