خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

دیدار سفیر جدید ترکیه با ظریف در تهران

دریا اورس، سفیر جدید ترکیه در ایران بعد از ظهر روز چهارشنبه با محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه این کشور در تهران دیدار کرد.
این دیدار در ساختمان وزارت خارجه ایران پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران صورت گرفت.

لازم به ذکر است پروفسور دکتر دریا اورس، رئیس سازمان عالی تاریخ، زبان و فرهنگ آتاتورک به عنوان سفیر جدید ترکیه در ایران تعیین شده است.

0 نظرات: