خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

آمریکا .... نیروهایش را در جنوب سوریه به طور نامحدود باقی می گذارد.

ان بی اس، ایالات متحده قصد دارد بخشی از نیروهای خود را در مناطق جنوبی سوریه برای مدت نامحدود حتی پس از خروج نیروهایش از مناطق شمالی کشور باقی بگذارد.

بخشی از نیروهای آمریکایی پس از خروج از سوریه به عراق فرستاده خواهند شد.
پیش از این، جان بولتون، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا وارد اسرائیل شد تا با رهبر ارشد این کشور دیدار کند و طی آن برنامه ریزی برای همکاری بین دو کشور برگزار شود.

0 نظرات: