خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

روحانی مذاکرات هسته‌ای با گروه 1+5 را افتخار آمیز توصیف کرد

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران طی سخنانی در آرامگاه آیت الله
خمینی، رهبر اسبق این کشور درباره مذاکرات هسته‌ای با گروه 1+5 گفت: بالاترین افتخار سیاسی ایران در دهه‌ها و قرون اخیر، مذاکرات قدرتمند ایران در برابر 6 قدرت بزرگ جهان بود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران، روحانی با این اینکه دولتش در این برهه وظیفه سنگینی بر عهده دارد، اظهار داشت:
"ایران امروز با بزرگترین فشار و تحریم اقتصادی در طول 40 سال گذشته روبروست، اما با امید به خدا با وحدت، ‌یکپارچگی و امید به آینده از مشکلات عبور خواهیم کرد."

0 نظرات: