خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

ادامه تجمع مردم کرمان ایران در اعتراض به بیکاری...

جمعی از جوانان بیکار ساکن شهرهای رفسنجان و پاریز در استان کرمان ایران در اعتراض به اشتغال غیربومی‌ها در مجتمع مس سرچشمه امروز برای چهارمین روز متوالی در مقابل این مجتمع تجمع کردند.

به گزارش خبرگزاری "ایلنا"، معترضان خواستار تغییر اساسی معادلات اشتغال و جذب بومی‌ها در این مجتمع عظیم هستند و می‌گویند: چرا باید آلودگی نصیب ما باشد و اشتغال نصیب غیربومی‌ها؟ ما بومی‌های رفسنجان، محکوم به تحمل آلایندگی محیطی و بیکاری هستیم اما فرصت‌های شغلی نصیبِ غیربومی‌ها می‌شود.
لازم به ذکر است از پنج‌شنبه هفته گذشته، چند صد نفر از جوانان بومی رفسنجان ایران در اعتراض به بیکاری و اشتغال غیربومی‌ها در مس سرچشمه دست به اعتراض زده‌اند.

0 نظرات: