خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

تظاهرات حامیان و مخالفان پیمان جهانی مهاجرت در بروکسل

حدود هزار نفر از راست‌گرایان افراطی در بلژیک به دعوت انجمن های ملی‌گرای فلاندر در میدان شومن تجمع کرده و به پیمان جهانی مهاجرت سازمان ملل متحد اعتراض کردند.

این معترضان با حمل پرچم های فلاندرز شعارهایی علیه دولت و پیمان جهانی مهاجرت سر دادند.
فیلیپ دووینتر، یکی از اعضای حزب «ولامس بِلانگ» که سال گذشته در مقابل مسجد مرکزی بروکسل صفحات قرآن کریم را پاره کرده بود، در این تظاهرات سخنرانی کرد.
نیروهای امنیتی نیز علیه این معترضان با استفاده از گاز اشک‌آور و ماشین آب‌پاش اقدام به مداخله کرد. برخی معترضان برای فرار از نیروهای امنیتی اقدام برای ورود به ساختمان کمیسیون اتحادیه اروپا کردند.
از سوی دیگر، تعداد زیادی تشکلات مردم‌نهاد در بلژیک از طریق شبکه های اجتماعی مردم را به راهپیمایی برای حمایت از پیمان جدید مهاجرت سازمان ملل فراخواندند. صدها تن دیگر از مردم بلژیک امروز ظهر با حمل پلاکارهای حاوی مضمون «فاشیست ها بیرون بروید» در مرکز شهر بروکسل تجمع کرده و شعارهای همبستگی با مهاجران سر دادند.
این تظاهرات کنندگان نیز تا پارک ماکسیمیلیان که اکثریت ساکنان این منطقه را مهاجران تشکیل می دهند، راهپیمایی کردند.
لازم به ذکر است پیمان جهانی مهاجرت سازمان ملل متحد در 10 و 11 دسامبر جاری در چارچوب یک کنفرانس بین‌المللی با حضور نمایندگان 164 کشور سراسر جهان در مراکش امضا شده بود.

0 نظرات: