خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

مقام حکومتی؛ این بودجه دولت است یا گوشت قربانی؟!

مقام حکومتی؛ این بودجه دولت است یا گوشت قربانی؟!

معاون اول روحانی گفته: بودجه دولت تبدیل به گوشت قربانی شده و هرکسی می‌خواسته کاری انجام دهد به رییس‌جمهور و مجلس گفته کاری را شروع کردیم شما هم بودجه بدهید در حالیکه قرار نبوده از دولت بودجه بگیرند.
به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری گفت: بودجۀ دولت اسیر نفوذی‌ها و نهادهای موازی است. خیلی شوراها درست شد و اول فکر می‌کردند محدود است و الان بودجه‌های بالا می‌گیرند و برخی برای نظارت بودجه‌های بالا می‌گیرند، ما ده‌ها دستگاه موازی داریم که همه بودجه‌بگیر هستند.
وی افزود: اگر دولت بخواهد در شرایط سخت امروز بودجۀ یکی از همین افراد صاحب نفوذ را حذف کند، صداها بلند خواهد شد و از دولت خواهند خواست که کوتاه بیاید.
جهانگیری افزود: حتما در بودجه سال ٩٨ هم براساس دستور مقام معظم رهبری پیام بودجه پیام غیرعادی بودن شرایط خواهد بود

تغییر ساختاری بودجه بخاطر تحریم نفتی

به دلیل تحریم‌های نفتی رهبر خواستار تغییر ساختاری بودجه شده
به گزارش رادیو فرانسه، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، دوشنبه ٢۶ آذر ماه اعلام داشت که رهبر جمهوری اسلامی ایران، علی خامنه ای، خواستار اصلاح ساختار لایحۀ بودجۀ سال ٩۸ شده و تأکید کرده است که بدون این اصلاح که مؤلفۀ اساسی اش قطع وابستگی به درآمدهای نفتی و کاهش کارکنان و هزینه های دولت است، "موفق نمی شویم."
کاهش هزینه های دولت یا شمار کارکنان دولت از دیگر اصلاحات ساختاری مورد نظر آیت الله خامنه ای در چارچوب اصلاح بودجۀ سال آینده عنوان شده است، هر چند به اعتراف ضمنی علی لاریجانی کاهش کارکنان دولت در وضعیت رکود اقتصادی بحران زا خواهد بود. به گفتۀ علی لاریجانی علت تغییر ساختاری بودجۀ سال ۹۸ تحریم هایی است که نفت و درآمدهای نفتی ایران را نشانه گرفته اند. رئیس مجلس شورای اسلامی به نقل از علی خامنه ای افزوده است که از نظر رهبر حکومت اسلامی ایران "بودجه کشور در شرایط تحریم ها باید با ملاحظاتی تدوین شود و ضروریات مورد توجه قرار بگیرد."
علی لاریجانی تصریح کرده است که به گفتۀ رهبر حکومت اسلامی اصلاح ساختار بودجۀ سال ٩٨ باید بر اساس قطع وابستگی به نفت، کاهش هزینه ها و شمار کارکنان دولت و همچنین اقتصاد مقاومتی صورت بپذیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در جای دیگری از سخنانش افزوده است که به دستور رهبر حکومت اسلامی ایران باید در شرایط فعلی، یعنی در شرایط تحریم ها، اصلاح بودجه صورت بپذیرد، "در غیر اینصورت معلوم نیست که بعدها چنین کاری امکانپذیر باشد."
علی لاریجانی در ادامه از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی خواسته است که لایحۀ بودجۀ سال ٩۸ را بر پایۀ دستورات رهبر حکومت اسلامی ایران مورد بازبینی و اصلاح قرار بدهد به طوری که بودجۀ سال ٩۸ با اصلاحیه و بودجۀ سال ٩٩ مطابق دستورات رهبر حکومت اسلامی ایران تدوین شود. علی لاریجانی در پایان گفته است که علی خامنه ای اکیداً خواسته است که از منابع صندوق توسعۀ ملی جهت رفع کسری منابع بودجۀ سال آینده استفاده نشود.

0 نظرات: