خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

شغل خطرناک و باورنکردنی زنان عربستانی ...

رای اولین بار در تاریخ عربستان سع
ودی، زنانی که دوره های آموزشی را به عنوان مأموران آتش نشانی سپری کنند، می توانند بارعایت کامل مقررات شرکت نفت «سعودی آرامکو» کار خود را آغاز نمایند.
طبق این خبر، دو دختر سعودی برای اولین بار تمام دوره آموزشی را طی کرده و مدرک پایان آموزش آتش نشانی را دریافت کرده اند. یکی از آنها در دانشگاه «میسوری» آمریکاو دیگری در دانشگاه « شارجه»در امارات تحصیل کرده اند.
حسن ابولفرج مدیر بخش آتش نشانی شرکت «سعودی آرامکو» در این خصوص گفت:«من از اینکه شاهد ظاهر شدن مأموران آتش نشانی زن در کشور هستم خیلی هیجان زده ام».
این نوع تغییرات بخشی از اصلاحات اجتماعی — اقتصادی است که محمد بن سلمان در کشور آغاز کرده است.

0 نظرات: