خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

چهره سحر قریشی در سفرش به خارج از کشور...

عکس های جدید سحر قریشی

سحر قریشی بازیگر 31 ساله کشورمان عکس های جدیدی از خودش را منتشر کرده است.
این بازیگر کشورمان به سفری خارج از کشور رفته اما اشاره ای به مقصدش نکرده است.سحر قریشی در خارج از کشور
سحر قریشی در خارج از کشور

سحر قریشی در خارج از کشور 2
سحر قریشی در خارج از کشور 2

0 نظرات: