خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

پلیس هلند 5 معترض جلیقه زرد را دستگیر کرد...

جلیقه زردها در هلند در پنجمین هفته از اعتراضات خود، امروز مقابل پارلمان این کشور تجمع کردند.
پلیس هلند در این تظاهرات 5 نفر را به اتهام توهین، پرتاب فشفشه و عدم توجه به فرمان پلیس دستگیر کرد.
تظاهرات‌کنندگان که تعداد آنها به 200 نفر می‌رسید از مقابل ساختمان مجلس به سمت مرکز شهر راه‌پیمایی کردند.


0 نظرات: