خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

سوئیفت دسترسی برخی از بانک‌های ایرانی را تعلیق کرد ..

جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی (سوئیفت) به دنبال اعلام آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران دسترسی برخی بانک‌های این کشور را به حالت تعلیق درآورد.
جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی (سوئیفت) به مرکزیت بلژیک طی بیانیه ای اعلام کرد: تحریم های آمریکا علیه ایران را تبعیت و دسترسی برخی بانک‌های این کشور به این سیستم را تعلیق کرده است.
سوئیفت در بیانیه خود علت این اقدام را "حفظ ثبات و تمامیت سیس

تم مالی جهانی" عنوان کرده است.
گفتنی است تحریم‌های آمریکا علیه ایران شامل بخش‌های انرژی، مالی و دریایی این کشور که در چارچوب برجام در سال 2015 لغو شده بود امروز مجددا آغاز می‌شود.
اجرای بسته دوم و نهایی تحریم‌ ایران که در پی خروج یکجانبه آمریکا از برجام بازگردانده شده بود از ساعت 00.01 دقیقه به وقت واشنگتن (08.01 دقیقه استانبول) رسما شروع شد.

0 نظرات: