خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

شرکت های بزرگ اروپايی در حال ترک ایران

شرکت صاحبنام "میونیک ری" (Munich RE) اعلام کرده به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه رژیم ایران به فعالیت خو
د در این کشور خاتمه می‌دهد.
رییس این شرکت گفته: «ما در آمریکا بیشتر از آنکه در ایران سود کنیم، ضرر خواهیم کرد.»
"میونیک ری" یکی از بزرگترین شرکت‌های خدمات بیمه‌های اتکایی (بیمه مجدد) در جهان به شمار می‌رود که در شهر مونیخ آلمان مستقر است.

0 نظرات: