خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

جزئیات لیست تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران

وزارت خزانه‌داری آمریکا لیست تحریم‌های جدید این کشور علیه ایران شامل بیش از 700 نفر، سازمان، هواپیما و کشتی را در پایگاه اینترنتی خود منتشر کرد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در لیست تحریم‌های
جدید این کشور علیه ایران که در پایگاه اینترنتی خود منتشر کرد نام بیش از 700 نفر، سازمان، هواپیما و کشتی را جای داده است.
در این لیست بیش از 300 شهروند ایرانی، بیش از 100 نهاد وابسته به بخش حمل و نقل انرژی، بیش از 200 کشتی، 70 موسسه مالی از جمله 50 بانک ایرانی، شرکت هواپیمایی ایران و 67 هواپیما عنوان شده است.
در میان بانکهای مورد تحریم ایران؛ بانک ملی، آریان، آینده، قوامیان، سپه، صنعت و معدن، تجارت و شمار دیگری از بانکهای این کشور به چشم می خورد. شرکت ملی نفت ایران و نهادهای مربوطه آن در خارج از این کشور نیز در لیست تحریم‌های جدید قرار گرفتند.
شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی تانکر ایران و 211 کشتی تحت کنترل و 65 شخص حقیقی و حقوقی مربوطه از جمله دیگر نهادهای ایرانی تحت تحریمهای جدید آمریکا علیه این کشور هستند.
گفتنی است تحریم‌های آمریکا علیه ایران شامل بخش های انرژی، مالی و دریایی این کشور که در چارچوب توافق هسته ای در سال 2015 لغو شده بود امروز مجددا آغاز می‌شود. اجرای بسته دوم و نهایی تحریم‌ ایران که در پی خروج یک جانبه آمریکا از برجام بازگردانده شده بود از ساعت 00.01 دقیقه به وقت واشنگتن (08.01 دقیقه استانبول) رسما شروع شد.

0 نظرات: