خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

آمریکا دو شرکت روسی را به خاطر ارسال نفت ایران به سوریه تحریم کرد

وزارت خزانه داری آمریکا گزارش داد: ایالات متحده تحریم هایی را علیه دو شرکت روسی بخاطرعر
ضه نفت ایران به سوریه اعمال کرد که در این لیست تحریم ها، شرکت ایرانی تدبیر کیش و شش شخص حقیقی دیگر منجمله آندری دوگایف، معاون مدیر شرکت "پروم سیریه ایمپورت" نیز وجود دارند.
تحریم های آمریکا شامل شرکت های روسی "گلوبال ویژن گروپ"، "پروم سیریه ایمپورت" و شرکت ایرانی تدبیر کیش و شش نفر از جمله آندره دگایف آندری دوگایف، معاون مدیر شرکت "پروم سیریه ایمپورت" است.
مقامات آمریكا این شركت ها را مظنون به کمک در عرضه پنهانی نفت ایران به سوریه و دور زدن تحریم های آمریکا می دانند.

0 نظرات: