خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

تجمع «جلیقه زردها» مقابل ساختمان شورای اروپا

تجمعاتی که توسط افرادی تحت عنوان «جلیقه زردها» در اعتراض به افزایش قیمت سوخت، سازماندهی و آغاز شده‌ در بروکسل، پایتخت بلژیک به مقابل ساختمان کمیسیون و شورای اتحادیه اروپا رسید.

در جریان این تجمع که توسط شبکه های اجتماعی سازماندهی و ظهر امروز آغاز شد، 2 خودرو که یکی متعلق به پلیس بود در مرکز این شهر به آتش کشیده شد.
پلیس بلژیک با استفاده از گاز اشک آور معترضان را که شعارهایی علیه سیاست های اقتصادی دولت سرمی دادند، متفرق کرد. متعاقب تجمعات امروز آمد و شد وسایل حمل و نقل عمومی دچار نقصان شده و ترافیک سنگینی ایجاد شد. بالگردهای پلیس نیز بر فراز منطقه دیده شدند.
گفتنی است حدود 287 هزار نفر از مردم فرانسه که تحت عنوان «جلیقه زردها» سازماندهی شده‌ روز شنبه 17 نوامبر جاری در اعتراض به تصمیم دولت مبنی بر اعمال تعرفه اضافی بر سوخت مایع صدها راه و خیابان در سراسر این کشور را بستند. این تظاهرات ها همچنان در فرانسه ادامه دارد و این تجمعات اعتراضی امروز به بلژیک نیز کشیده شد.

0 نظرات: