خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

ایران؛ سقوط دو دهک طبقه متوسط به جمع فقرا

ترکان با اشاره به "چالش بزرگ نظام بانکی" گفت: « بانک‌ها به طور رسمی سالانه ۲۰ درصد به سپرده‌ها سود می‌دهند، ولی یک سوال وجود دارد که آیا بانک‌ها قادرند ۲۰ درصد سود از این سرمایه‌ها خلق کنند یا خیر؟ این در حالیست که ب
ر اساس گفته آقای سیف رئیس سابق بانک مرکزی، بانک‌ها از این سرمایه‌ها تنها ۷ درصد سود خلق می‌کنند و مابقی سودی که به سپرده‌ها می‌دهند را از محل خلق پول تامین می‌کنند.»
مشاور رئیس جمهوری ایران با بیان اینکه خلق پول غیرواقعی باعث رشد نقدینگی در کشور شده تصریح کرد: «در ابتدای دولت یازدهم، میزان نقدینگی در کشور ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بود، ولی ابتدای امسال نقدینگی کشور به رقم ۱۶۵۰ میلیارد تومان رسید و این یعنی سه برابر شدن نقدینگی کشور.»

0 نظرات: