خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

خرید و فروش ارز از سوی بانک‌های خصوصی

خرید و فروش ارز از سوی بانک‌های خصوصی با سودهای کلان
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، سید محمد حسینی گفت: «در این مدتی که بازار ارز دچار تشویش شد بانک های خ
صوصی اقدام به خرید و فروش ارز و سکه کردند تا بتوانند از این نوسانات، سود قابل توجهی را به دست بیاورند.» وی تصریح کرد: «سودی که بانک ها از ورود به بازار ارز و سکه به دست می آورند بیش از ۲۰۰ درصد است درحالیکه این از حداکثر سودی که به یک سپرده گذار پرداخت می کنند، بیشتر است.»
سید محمد حسینی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور گفت: «در این مدتی که بازار ارز دچار تشویش شد و افزایش سه برابر قیمت ایجاد شد، بانک‌های خصوصی با توجه به اینکه در جهت منافع سهام‌داران‌شان فعالیت می‌کنند، اقدام به خرید و فروش ارز و سکه کردند تا بتوانند از این نوسانات، سود قابل توجهی را به دست بیاورند.»
وی در ادامه موضوع خرید و فروش ارز از سوی بانک‌های خصوصی افزود: «این بانک‌ها از سوی دیگر به دلیل جذب سپرده‌های بیشتر، سودهای بیشتری نیز ارائه دادند که این کار را با دور زدن بخش نامه بانک مرکزی انجام دادند. نرخ سود سپرده در بانک‌های دولتی و متداول در کشور بر اساس مصوبه شورای عالی پول و اعتبار، ۱۵ درصد است. البته تبصره‌ای در این زمینه وجود دارد که بر اساس آن، کسانی که از قبل قرارداد دارند، می توانند بر اساس نرخ های گذشته سود دریافت کنند.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: «بانک‌ها زمانی می‌توانند رسالت خود را انجام دهند، که منابع سپرده‌ای را در بخش تولید ببرند و وقتی سود کردند، سود سپرده‌ها را پرداخت کنند؛ اما در شرایطی که در یک رکود تورمی قرار گرفته‌ایم و تولید شرایط خیلی خوبی ندارد، پرداخت سود توسط بانک‌ها باعث افزیش نقدینگی می‌کند و به همین جهت مجبور می شوند وارد بازارهایی همچون سکه و ارز شود.»
در ادامه کامران ندری با بیان اینکه شرایطی که در اقتصاد ایجاد شده است، فرصتی برای بانک های خصوصی به وجود آورده است تا از طریق فعالیت در بازار سکه، ارز و حتی بورس اوراق بهادار، سود کسب کنند، گفت: «قطعا سودی که در کوتاه مدت بانک‌ها در این بازارها می توانند کسب کنند، از آن چیزی که قرار است در طول یک سال به سپرده گذار پرداخت کنند، بیشتر است و بنابر این طبیعی است این فرصت را مغتنم بشمارند و وارد این بازارها شوند.»
وی تصریح کرد: «سودی که بانک‌ها از ورود به بازار ارز و سکه به دست می‌آورند بیش از ۲۰۰ درصد است درحالیکه این از حداکثر سودی که به یک سپرده‌گذار پرداخت می‌کنند، بیشتر است.»
این کارشناس بازار پولی با اشاره به وضعیت ناپایدار اقتصادی بیان کرد: «در چنین شرایطی، بانک از منظر خودش، کاری که انجام می‌دهد، یعنی به بازارهای سکه و ارز ورود می‌کند، کاملا طبیعی است هر چند از منظر اجتماعی باعث برهم ریختن بازار می‌شوند.»

0 نظرات: