خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

روناک یونسی در کنار شهردار تورنتو! عکس

روناک یونسی بازیگر 37 ساله کشورمان عکس جدیدی از خودش در کنار شهردار تورنتو را منتشر کرد

عکس جدید روناک یونسی

روناک یونسی بازیگر کشورمان عکس جدیدی از خودش را منشتر کرده است.
در این عکس این بازیگر 37 ساله در کنار شهردار تورنتو دیده می شود.
روناک یونسی نوشت:
*****
افتتاحیه جشنواره فیلمهای ایرانی (سینه ایران ۲۰۱۸)
در کنار شهردار محترم تورنتو آقای جان توری

روناک یونسی در کنار شهردار تورنتو
روناک یونسی در کنار شهردار تورنتو

0 نظرات: