خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

روحانی: "مرگ بر آمریکا" را عملی می کنیم...

روحانی : شعار "مرگ بر آمریکا"یی را که در خیابان می‌گوییم، عملی خواهیم کرد.
روحانی توضیح نداد با حکومتی که مثل خر در گل مانده چگونه می خواهد این شعار را عملی کند.
روحانی که در جمع معاونین و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی سخن می گفت، در همین حال به شکاف در درون حاکمیت و به جان هم افتادن مسئولان اعتراف کرد و افزود: چه خاصیتی دارد هر روز همدیگر را اذیت کنیم، بیاییم دشمن را اذیت کنیم به‌ جای اینکه همدیگر را اذیت کنیم.
روحانی که صراحتا از سوی انصار حزب الله به مرگ در استخر تهدید شده است، شرط شکست دولت آمریکا را اتحاد جناح های حکومتی دانست و گفت: اتحاد داخلی می تواند روی ارادۀ کاخ سفید اثر بگذارد.

0 نظرات: