خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

سالومه زورابیشویلی رئیس جمهور گرجستان شد

کمیسیون مرکزی انتخابات گرجستان اعلام کرد که بر اساس شمارش 99.92 درصد آرا، سال
ومه زورابیشویلی با کسب 59.54 درصد آرا به عنوان اولین رئیس جمهور زن این کشور برگزیده شد.
به گزارش وب‌سایت رسمی این کمیسیون، گریگول واشادزه رقیب وی و نامزد اتحاد نیروهای مخالف دولت نیز 40.46 درصد آرا را به خود اختصاص داده است.
زورابیشویلی پس از تغییرات اخیر در قانون اساسی گرجستان، آخرین رئیس جمهور این کشور خواهد بود که با رای مستقیم مردم انتخاب شده است. او همچنین عنوان نخستین زن رئیس جمهور گرجستان را از آن خود کرد.

0 نظرات: