خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

راغفر: بانک‌ها در ایران ورشکسته اند..

حسین راغفر، اقتصاددان ایرانی نظام بانکی این کشور را ورشکسته خوانده و گفت: "بانک ها در شرایطی نیستند که از تولیدکنندگان حمایت کنند، چرا که به شدت به بانک مرکزی و دولت وابسته هستند و بسیاری از آنها بدون د
ریافت وام از بانک مرکزی نمی توانند به حیات روزمره خود ادامه بدهند."
به گزارش خبرگزاری «ایلنا»، وی تاکید کرد که در حال حاضر این نظام بانکی ورشکسته با حمایت دولت و از جیب مردم و به هزینه مردم سر پا نگه داشته شده است.

راغفر در ادامه خاطر نشان کرد: طبیعی است که از این نظام ورشکسته نمی توان انتظار پشتیبانی از تولید را داشت مضاف بر اینکه خود تولیدکنندگان زیر بار بهره های کمرشکن بانک ها خرد شده و امکان ادامۀ حیات را ندارند.
اقتصاددان ایرانی تصریح کرد: ''بانک های کشور برای جبران بخشی از ورشکستگی خود و با اذن و اطلاع مسئولان و نمایندگان مجلس بین 30 تا 33 درصد از تولیدکنندگان بهره می گیرند. مجلس تحت سلطه صاحبان قدرت و ثروت است که تنها صدای اینان در راهروهای مجلس شنیده می شود.''

راغفر اقدام بانک ها را کلاهبرداری رایج در ایران نامید که از حمایت بانک مرکزی و مسئولان نیز برخوردار است.
وی پیش بینی کرده است که ایران در ماه های آینده شاهد فروپاشی بیشتر بخش تولید خواهد بود و موج بیکاری در این کشور نیز گسترش خواهد یافت.
او گفته است که بر خلاف برآوردهای دولت بیش از 2 میلیون و 200 هزار شغل در ماه‌های آینده از بین خواهد رفت.

0 نظرات: