خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

تحریمهای جدید؛ اقدام غیرمنتظره اتحادیه اروپا

یک فعال حوزه گردشگری با انتقاد از سخت گیری های عجیب سفارتخانه های اروپایی در اعطای ویزای شنگن به شهروندان ایرانی گفت: متاسفانه اخیرا سفارتخانه های اروپایی تقاضای اعطای روادید شنگن به شهروندان ایرانی را به بهانه های مختلف رد می کنند که این رویه تاسف بار
مسعود درخشان افزود: اخیرا سفارتخانه های اروپایی حتی از اعطای ویزا به افراد نخبه ، اساتید با سابقه دانشگاه ، تجار با سابق
ه و... هم سرباز می زنند.
وی گفت: این رفتار سفارتخانه های اروپایی با شهروندان ایرانی توهین آمیز و ضروری است تا مسئولان با ورود به این معضل و رایزنی با سفارت خانه ها مشکل فوق را که نارضایتی و اعتراض گسترده متقاضیان ویزای شنگن برای سفربه اروپا را به دنبال داشته را پیگیری و حل کنند.

0 نظرات: