خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

عکس: تیپ و چهره ترلان پروانه در جشنواره فیلم گوا در هند.

حضور ترلان پروانه در جشنواره فیلم گوا

ترلان پروانه بازیگر کشورمان به هند سفر کرده است.
این بازیگر 20 ساله در جشنواره فیلم گوا در هند حاضر شده است.
ترلان پروانه برای با عوامل فیلم جاده قدیم در این جشنواره حاضر شده است.

عکس جدید ترلان پروانه در گوا هند
عکس جدید ترلان پروانه در گوا هند

ترلان پروانه در جشنواره فیلم گوا هند
ترلان پروانه در جشنواره فیلم گوا هند

0 نظرات: