خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

دعوای لفظی ترامپ با خبرنگار سی ان ان

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مواجه با خبرنگار سی ان ان این شبکه را « دشمن ملت» نامید.
به گزارش اسپوتنیک، ترامپ به این سوال خبرنگار در کنفرانس خبری پاسخ داد: « سی ان ان باید خجالت بکشد که شما برایشان کار
می کنید. شما بی ادب هستید و شخصیت وحشتناکی دارید. شما نباید در سی ان ان کار کنید.»
خبرنگار دیگر به دفاع از همکارش برخواست و ترامپ در پاسخ به او گفت: « من هوادار شما هم نیستم.»
ترامپ در خطاب به نماینده سی ان ان بیان داشت: « وقتی شما خبرهای دروغ منتشر می کنید ، دشمن ملت هستید.»
خبرنگار نیز میکروفون را نداد و از رئیس جمهور چند سوال پرسید که در نتیجه چنین پاسخ هایی شنید.

0 نظرات: