خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

بیست پناهجو پس از بازگشت به سوریه توسط رژیم اسد کشته شدند...

وزیر مشاور در امور پناهجویان در لبنان اعلام کرد که 20 آواره سوری پس از بازگشت به کشورشان توسط رژیم اسد کشته شدند.
به گزارش روزنامه «ديلی استار» چاپ بيروت، معین المرعبی، وزیر مشاور در امور پناهجویان در لبنان طی اظهاراتی در باره پناهجویان سوری که از لبنان به کشورشان بازگشتند، گفت: 20 پناهجوی سوری پس از بازگشت به سوریه توسط نیروهای وابسته به رژیم اسد کشته شدند.
المرعبی با اشاره به اینکه 3 پناهجوی سوری که 8 ماه پیش از لبنان به سوریه بازگشتند، توسط رژیم اسد کشته شدند، گفت: دو تن از آن ها نوجوانان 13 و 14 ساله و پدر آن ها مرد 50 ساله بودند.

وی ادامه داد: اطلاعات دریافتی حاکی از آن است که این سه پناهجوی سوری توسط یک مقام ارشد ارتش رژیم اسد کشته شده اند.
او افزود: جان پناهجویان سوری که به مناطق تحت کنترل رژیم اسد در سوریه بازگشته اند، در خطر است.
به گفته این مقام لبنانی، از اول سال جاری تاکنون 55 هزار پناهجوی سوری از لبنان به سوریه بازگشته اند.

0 نظرات: