خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

فوت روزانه 44 ایرانی در سوانح رانندگی

مجید کیانپور، عضو کمیسیون عمران مجلس ایران اظهار داشت: امروز میزان جاده های غیراستاندارد قابل توجه است و باید مورد اصلاح و بهبود قرار گیرد، بر اساس آمارها، روزانه 44 نفر در اثر تصادفات جاده ای فوت می کنند.
به گزارش خبرگزاری "خانه ملت"، وی افزود: بر اساس آمارها عامل
انسانی نقش 75 درصدی در بروز تصادفات جاده ای دارد، البته نباید از نقش کیفیت خودرو و غیراستاندارد بودن جاده ها چشم پوشی کرد، از این رو در کنار بهبود عملکرد رانندگی، باید زمینه ارتقا کیفیت جاده و خودرو فراهم شود.
کیانپور با تاکید بر ضرورت کاهش میزان سرعت خودرو در جاده های ایران گفت: به کارگیری 2 هزار دوربین ثبت تخلف در جاده ها مثبت است، اما باید در گام نخست فکری برای میزان سرعت مطئمنه در جاده ها شود، از این رو به نظر من در میزان سرعت خودرو در جاده ها باید تجدید نظر صورت گیرد، زیرا سرعت کنونی با کیفیت خودرو و وضعیت جاده های ما همخوانی ندارد.a

0 نظرات: