خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

واکنش به درخواست تجمع احمدی‌ نژادی ها...

دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب در پاسخ به پرسشی در مورد تقاضای احمدی نژاد برای برگزاری تجمع خاطرنشان کرد: قانون شرایطی برای متقاضیان تجمع یا راهپیمایی مشخص کرده است، در مورد راهپیمایی کمیسیون ماده 10 اظهار نظر می‌کند اما در مورد تجمعات،‌ باید از طریق استانداری و فرمانداری اقدام شود. کسانی که درخواست تجمع یا راهپیمایی می‌دهند،‌ باید دبیرکل احزاب باشند.
گزارش قبلی: احمدی‌نژاد باز هم برای تجمعی اعتراضی درخواست مجوز کرد. وی طی نامه‌ای به و
زارت کشور برای تجمعی در اعتراض به موضوعاتی همچون وضعیت اقتصادی و "دخالت‌های انگلیس در امور داخلی ایران" درخواست مجوز کرده است.
در این نامه که در کانال‌های تلگرامی نزدیک به او منتشر شده با اشاره به "فشارهای اقتصادی و فقدان برنامه مؤثر مدیران ارشد کشور" نوشته شده است: «وضعیت به گونه‌ای است که این باور عمومی ایجاد شده است که گویی کشور رها شده و مدیریتی بر آن اعمال نمی‌شود.»
او پیشنهاد کرده که این تجمع روز یکشنبه ۲۹ مهرماه در میدان انقلاب تهران برگزار شود.
احمدی‌نژاد، چندی قبل به رئیس سازمان اطلاعات سپاه تاخت و در پیامی ویدئویی (فیلم زیر) گفت: این آقای طائب که شده رئیس سازمان اطلاعات سپاه، من به عنوان رئیس جمهور با او مخالف بودم. گفتم که ایشان تعادل ندارد. همه می‌دانند..

0 نظرات: