خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

درآمدهای دولت روحانی از افزایش نرخ ارز

نرخ ارز در بودجه 97 حدود سه‌هزارو 800 تومان در نظر گرفته شده بود و امسال با جهش یکباره نرخ ارز، هر دلار در بازار آزاد 17 هزار تومان نیز قیمت‌گذاری شده و از طرفی قیمت هر بشکه نفت پیش‌بینی‌شده از 55 دلار به حدود 80 دلار رسیده است. مجموع این تغییرات معادلات بودجه امسال را برهم ریخته و در کنار تمامی بحران‌ه
ای شکل‌گرفته در بازار کالا و خدمات، برای دولت مازاد منابع به همراه داشته است.
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی در دو سناریو میزان مازاد منابع بودجه امسال را برآورد کرده است. چنانچه ارز موردنیاز برای کالاهای اساسی و ضروری حداکثر 18 ‌میلیارد دلار باشد، 18‌ میلیارد دلار با نرخ 42‌ هزار ریال و مابقی با نرخ صد‌هزارریالی محاسبه خواهد شد، در این صورت در سناریوی اول مجموع منابع از محل صادرات نفت‌ خام و میعانات سهم دولت 159 ‌هزار‌ میلیارد تومان و در سناریوی دوم سهم دولت 125 ‌هزار‌ میلیارد تومان خواهد شد. او معتقد است، چنانچه دولت نخواهد مازاد منابع را به حساب ذخیره ارزی واریز کند، باید لایحه متمم بودجه را به مجلس تقدیم کند.

0 نظرات: