خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

تقاضای استقلال کلیسای ارتدکس به تصویب رسید...

تقاضای استقلال کلیسای ارتدکس اوکراین از کلیسای ارتدکس روسیه در نشستی که در پاتریکخانه فنر استانبول برگزار شد به تصویب رسید.

0 نظرات: