خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

عجیب ترین دوچرخه دنیا ...

عجیب ترین و سریع ترین دوچرخه روی زمین ساخته شد. این دوچرخه که Eta نام گرفته با
سرعت ۸۹.۵۹ مایل برساعت حرکت می کند که یک رکورد جهانی به حساب می آید.

0 نظرات: