خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

عکس جدید آزاده صمدی درحال تمرین دویدن!...

آزاده صمدی عکس جدیدی از خودش را منتشر کرده است.
این بازیگر 39 ساله در این عکس در حال تمرین دو دیده می شود.
آزاده صمدی نوشت:
*****
همیشه بعد از گذراندن روزهای سخت فهمیدم که چقدر بزرگ تر شدم، آموختم، رشد کردم، قوی تر شدم
در ابتدای سختی همواره کمی ترسیدم بعد غرور و عزت نفسم خودی نشان می داد

مرحله بعد‌ تلاشم برای برخواستن بود همچون آهو بره ای تازه تولد یافته
قدم برداشتم ابتدا کمی کند سپس با اعتماد به نفس بیشتر وقتیکه احساس کردم زمین زیر پایم سفت است

در مسیر با سنگلاخ ها و چاله ها و موانع بسیار مواجه شدم و تلاش های مجددم برای ادامه مسیر
سپس دریافتم که با هر بار زمین خوردن باید برخواست این قانون زندگیست
پس مصمم لباس رزم پوشیدم و پاپوش د

ویدن به پا
دویدم

در ابتدا سخت با نفس هایی به شماره افتاده اما دویدم
زمانی دیرتر دیگر حتی اندیشه ای نبود، رنجی نبود

فقط و فقط لذت بود از حال خوش دویدن، از بادی که نوازشم می کرد و شوق زندگی
باید دوید پیوسته، صبورانه، پرقدرت در مسیر زندگی و با آگاهی «هر روز صبح در جنگل آهویی از خواب بیدار می شود که می داند باید از شیر تندتر بدود تا طعمه او نگردد و شیری که می داند باید از آهویی تندتر بدود تا گرسنه نماند
مهم نیست شیر باشی یا آهو با طلوع هر آفتاب با تمام توان آماده دویدن باش

0 نظرات: