خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

حمله انتحاری در هلمند افغانستان 8 کشته داشته است...

در پی حمله انتحاری به گردهمایی تبلیغاتی صالح محمدخان اچکزی در ولایت هلمند افغانستان این نامزد انتخابات پارلمانی و 7 تن دیگر جان باختند. عمر زواک، سخنگوی والی هلمند در جنوب افغانستان به خبرنگار آناتولی گفت: در پی حمله انتحاری به گردهمایی تبلیغاتی صالح محمدخان اچکزی، این نامزد انتخابات پارلمانی و 7 تن دیگر جان با
ختند.

وی در ادامه تصریح کرد که در این حمله 11 نفر نیز زخمی شده اند.

هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است.

گفتنی است روز شنبه 20 اکتبر در افغانستان انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد.


0 نظرات: