خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

عکس؛ پل 10ساله فرو ريحت ...

سیلاب اخیر شمال ایران، چندین پل از جمله پل خشتی تمیجان رودسر با عمر بیش از ۴۰۰ سال هیچ صدمه‌ای ندیدند ولی چند پل‌ که در طی سال‌های اخیر ساخته شدند فرو ریختند! در همين زمينه نماینده رشت در توييتي نوشت: در جریان سیل اخیر ، پل های ساخته شده توسط مهندسان بی مدرک با قدمت یکصد سال آسیب ندید. ولی پل های با سابقه ساخ
ت بعضا کمتر از یک دهه توسط مهندسان با مدرک تحصیلی دهن پر کن تخریب شد! علم بهتر است یا مدرک؟

0 نظرات: