خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

روحانی جور قاسم سلیمانی را هم کشید..

همین دیروز صبح بود که قاسم سلیمانی دوباره در نقش رامبوی ایرانی ظاهر شد
برای آمریکایی ها شاخ و شانه کشید
آنان را تهدید به سخت ترین ضربه ها کرد
در نقش وکیل مدافع حشدالشعبی و مقاومت
اسلامی عراق سخن ها گفت
از انتقامی سخن به میان آورد که خود هرگز مرد آن کارزار نیست
در هیات یک قهرمان پوشالین خواست ترس به جان آمریکایی ها بیندازد
مناسبات بین المللی را نادیده گرفت
اما روحانی در قامت یک دیپلمات برجسته
از موضع صلح و دوستی و مهر با دنیا سخن گفت
روحانی در قامت ریاست جمهوری ایران
آن کاری را کرد که از وی انتظار می رفت
در مقابل دیوانه بازی های ترامپ از کوره در نرفت
آگاهانه سخن گفت و آگاهانه دولت آمریکا را تحت فشار گذاشت
دیشب روحانی جور ناسپاسی و جهل قاسم سلیمانی را هم کشید

0 نظرات: