خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

عکس؛ نخستین زن عراقی نامزد ریاست‌ جمهوری

عکس؛ نخستین زن عراقی نامزد ریاست‌ جمهوری

«سروه عبدالواحد» نماینده سابق فراکسیون «التغییر» امروز یکشنبه نامزدی خود را برای پُست ریاست جمهوری عراق اعلام کرد.
وی گفت قصد دارد با این کار در مسیر شکستن قاعده سهمیه‌بندی حرکت کند.
خانم عبدالواحد قبل از وارد شدن به عرصه سیاست در زمینه رسانه فعالیت می‌کرد.

0 نظرات: