خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

"بودجه سال آینده ایران برای بدترین شرایط آماده می‌شود".

محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران گفت: بودجه سال آینده با توجه به شرایط بین المللی و تحریم های احتمالی برای
بدترین شرایط آماده خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری "ایسنا"، نوبخت که امروز در سازمان برنامه و بودجه میزبان روسای سازمان استان‌ها بود، موضوع بسته‌ها و برنامه‌های دولت برای مقابله با آثار تحریم را مورد اشاره قرار داد.
به گفته وی، سازمان برنامه و بودجه، بودجه سال 1398 را با توجه به شرایط پیش رو و تحریم‌های احتمالی برای شرایط سخت از لحاظ درآمدهای نفتی و سایر درآمدها تدوین می‌کند تا بتواند پاسخگوی هزینه‌ها به ویژه هزینه‌های اجتناب ناپذیر بوده و آن را مدیریت کند. در عین حال که شرایط مطلوب را هم مد نظر داشته و در مورد آن برنامه ریزی می‌کند.
نوبخت خاطرنشان کرد که دولت در شرایط موجود بسته های حمایتی را برای کل آحاد جامعه در نظر دارد و بسته ویژه‌ای هم برای اقشار ضعیف‌تر اجرایی خواهد شد. در عین حال که بسته‌های حمایتی از تولید و پیمانکاران نیز در دستور کار است.

0 نظرات: