خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

دعوای شیلا خداداد با آقازاده جنجالی بالا گرفت.+عکس

شیلا خداداد، در مصاحبه ای طی سخنانی تند از رفتار ها و حرف های ساشا سبحانی انتقاد کرد. ساشا سبحانی نیز در اینستاگرام خود شیلا خداداد را تهدید کرد. حال شیلا خداداد سکوت را شکس
ت و پاسخ آقازاده جنجالی را داد.
شیلا خداداد در جواب ساشا سبحانی نوشت: مه فشاند نو و سگ عو عو کند هر کسی بر طینت خود می تند
چون تو خفاشان بسی بینند خواب کاین جهان ماند یتیم از آفتاب حکم بر ظاهر اگر هم می کنی چیست ظاهرتر بگو زین روشنی شمع حق را پف کنی تو ای عجوز هم تو سوزی هم سرت ای گنده پوز هر که بر شمع خدا آرد پف او شمع کی میرد بسوزد پوز او.

0 نظرات: