خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

عطسه‌ی ترامپ، پس از سخنرانی ترامپ بازار ارز ترکید...دلار ۱۷۰۰۰ تومن

دلار ۱۷ هزار تومان
یورو ۲۰ هزار تومان
پوند ۲۲ ه

زار تومان

0 نظرات: