خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

انتقاد از نصب 500 دوربین برای بازداشت دختران در ورزشگاهی در ایران.

رئیس کمسیون امنیت ملی مجلس ایران در انتقادی گفت 500 دوربین در ورزشگاه آزادی برای بازداشت دختران پسرنما نصب شد در حالیکه حتی یک دوربین در حادثه تروریستی اهواز فضا را پوشش نمی داد


حشمت‌الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران در جلسه علنی امروز (یکشنبه، 8 مهرماه) مجلس در نطق میان دستور خود تصریح کرد: جمعه گذشته یکی از مسئولان با افتخار گفت 500 دوربین در ورزشگاه آزادی تهران نصب شده تا دختران پسرنما را هنگام ورود به ورزشگاه بازداشت کنند.
وی افزود: این در حالی است که زمانی که با حسرت و اندوه مشغول بررسی جنایت تروریستی اهواز بودم به این فکر می‌کردم که حتی اگر یکی از این دوربین ها فضای پشت جایگاه را پوشش می‌داد قلب ایران این گونه به درد نمی آمد.
به گزارش خبرگزاری "خانه ملت" وابسته به مجلس ایران، فلاحت پیشه در ادامه گفت: غرب در جنگ سرد با نظریه جرج کنان بلوک شرق را شکست داد؛ براساس این نظریه اقدامات باید در جهتی باشد که کشور هدف جاذبه های خود را برای اتباعش از دست دهد به گونه ای که مردم در داخل مایوس و مدینه فاضله را در کشور مهاجم بجویند. به همین دلیل شاخص اول توسعه هزاره جدید شاخص شادی است، اما متاسفانه در ایران رسوبات ذهنی برخی افراد را با هزاران تیشه فرهادی نیز نمی توان زدود.

0 نظرات: