خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

هویت 4 تروریست اهواز اعلام شد +اسامی و عکس.

برادران احمد و محمود منصوری از مندلی اهواز و جواد سواری و عادل بدوی از گلگشت اهواز هویت مهاجمین رژه اهواز بوده است.

0 نظرات: