خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

اریکا حسینی دختر موج سوار...

اریکا حسینی در سال ۱۹۸۷ بدنیا آمده است از طرف پدر ریشه ایرانی‌ دارد و وی از کودکی به ورزش موج سوار‌ی علاقه مند بوده،او توانسته است همچنین به مقام قهرمانی جهان برسد.بخاطر زیبایی  مورد توجه انظار عمومی‌ در آمریکا می‌باشد

0 نظرات: