خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

پوشیدن لباس های لختی مجری زن برای افزایش بیننده تلویزیونی

پالما دیوید مجری تلویزیونی آرژانتینی برای افزایش معروفیت و محبوبیت خود و افزایش بینندگان برنامه اش در آرژانتین،لباس های نیمه لخت و بعضا تمام لخت می پوشد.پاملا در سال 1978 در کوردوبا به دنیا آمده و پس از مهاجرت به سانتیاگو در دوران کودکی به یک مدل معروف تبدیل شد و در منطقه خود به عنوان دختر شایسته چندین بار انتخاب شد تا سر انجام توانست تاج ملی آرژانتین که متعلق به ملکه گردشگری آرژانتین است را بدست آورد.
 http://www.pic.iran-forum.ir/images/sn3nw7sa1rjkpcx7k9ey.jpg
http://www.pic.iran-forum.ir/images/tcgnscwgrw9rhyi7nrxa.jpg


http://www.pic.iran-forum.ir/images/c8yzs9y2lllvxaezh9m7.jpg

http://www.pic.iran-forum.ir/images/txfafxxeyrv6a55lzvi.jpg
http://www.pic.iran-forum.ir/images/2f57wlj6gd6hr4uhb3w9.jpg

0 نظرات: